URUK INDEPENDENT ORGANIZATION FOR MEDIA

U.I.O.M

Internasjonale Organisasjonen

Start 1996 i Irak

uruk@uruk.no

Englisk *** Arabisk *** Norsk

Uruk independent organization for media er en frittstående forening
som driver alle interesser i media, lokal og internasjonal aviser,
journalist lærling og alt i media og journalister bransjen. sosiale,
journalistfaglige og ideelle interesser, ivareta medlemmenes
opphavsrett interesse, arbeide for høyest mulig etisk standard og
integrering blant medlemmene, verne ytringsfriheten, påvirke
samfunnets mediepolitikk, drive internasjonalt samarbeid og
støttearbeid for forfulgte og vanskeligstilte kolleger